درناي طنّاز(درنای کوچک)

  • نام: دُرنای طناز (دُرنای کوچک)
  • نام عربی: الرَّهو كُرك
  • نام علمی: Grus virgo
  • نام لاتین: Demoiselle Crane
  • حکم فقهی: حکم فقهی
  • نقشه پراکندگی: نقشه پراکندگی

درنای طنّاز (درناي کوچک)
اندازه: 95 سانتي متر
مشخصات:

     پرنده اي است مهاجر از خانواده درنا که از ديگر درناها کوچک تر است. پاهائي بلند، گردني لاغر و منقاري کوچک دارد. رنگ بدنش خاکستري مايل به آبي‌است. صورت، جلوي گردن و سينه اش سياه بوده و به يك دسته پرهاي سياه دراز و آويزان منتهي مي شود.

به وسيله پرهاي سفيد کاکل مانندي که از گوشه چشمانش شروع و به طرف پشت سرش آويزان است به خوبي قابل تشخيص مي باشد. شاه پرهاي نخستين و دومين بال هايش سياه و انتهاي سياه رنگ شاه پرهاي دومين آن ها خيلي بلند است و بر روي دمش آويزان است. پاها و انگشتان پاها سياه است و چشمانش نارنجي مايل به قرمز مي باشند. نر و ماده هم شکل هستند، ولي پرنده نر کمي بزرگ تر به نظر مي رسد. در پرواز سر و گردنش را افقي و راست نگه مي دارد و پاهايش را در امتداد و در انتهاي بدن، به صورت کشيده جفت مي کند. درناها از پرندگان تک همسر بوده و اگر عارضه اي در طول زندگي پيش نيايد به جفت خود وفادار مي مانند.
تغذيه:
      از دانه ها، برگ ها، بذرها، انواع توت ها، ميوه ها، حبوبات، جوندگان کوچک، پرندگان، حشرات، کرم ها، حلزون، ملخ، سوسک، مار و نوزاد سوسمار تغذيه مي کند.
زيستگاه:
     درناها پرندگان مراتع نيمه خشک و مرطوب به شمار مي روند و اغلب در دشت هائي نسبتاً وسيع و فلات هاي مرتفع و در اطراف زمين هاي کشاورزي بزرگ زندگی می کنند و به طور معمول به فاصله عرضي چند صد متر از نهرها و رودخانه ها و همچنين درياچه هاي کم عمق و تالاب ها به صورت گروهي و در زمستان ها با جمعيت هاي هزارتايي و يا بيشتر ديده مي شوند.

صداي پرنده:

بازدید 3031 بار

رسانه